top of page

TEACHING

Current Supervision

Co-creating composing practices in music teacher education and in-service training

Doctor of Music – Associate Advisor

Other advisors: Professor Heidi Westerlund and Professor Lauri Väkevä
 

Grassroot globalization in co-developing music teacher education in Nepal

Doctor of Music – Associate Advisor

Other advisors: Professor Heidi Westerlund and Professor Eva Saether

 

Electroacoustic Improvisation: A Pedagogical Toolkit

Doctor of Music – Associate Advisor

Other advisors: Professor Andrew Bentley

Completed Supervision

Principal or Associate Advisor for numerous completed or on-going Master’s Theses

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department, 2013–

 

Some examples:

Ryhmälähtöisessä vankilateatterissa: vankien kokemuksia ja transformation tarkastelua

(2018) Master of Music – Principal Advisor

 

Neljän ammattilauluntekijän kokemuksia sanoittamisen kirjoittamis- ja oppimisprosessista

(2018) Master of Music – Principal Advisor

 

Yhteisöllistä musiikinoppimista musiikintekemisen kautta

(2018) Master of Music – Principal Advisor

 

Henkinen turvallisuus luovassa musiikkikasvatuksessa: lasten kokemuksia säveltämisestä, turvallisuuden tunteesta ja leikeistä Kuule minä sävellän! -projektissa

(2018) Master of Music – Principal Advisor

 

Musiikkisuhde musiikinopettajan ammatissa

(2017) Master of Music – Principal Advisor

Other advisors: Professor Lauri Väkevä

 

Tapaustutkimus lauluyhtyeammattilaisten työskentelystä

(2017) Master of Music – Principal Advisor

Other advisors: Professor Lauri Väkevä

 

Musiikkikasvatuksen mahdollisuuksia Malissa. Etnografinen tutkimus Kirinan musiikkikoulusta

(2017) Master of Music – Associate Advisor

Other advisors: Dr Marja Heimonen

Digitaalinen oppimispeli motivoivana kitaransoiton alkeiden opettajana. Kolmen käyttäjän käsityksiä Yousician-oppimispelistä

(2017) Master of Music – Associate Advisor

Other advisors: Dr Marja Heimonen

 

Pohjalaisia -ooppera käytäntöyhteisön voimin

(2013) Master of Music – Associate Advisor

Other advisors: Professor Heidi Westerlund

 

Mielekästä musiikkisuhdetta rakentamassa - muusikoiden kokemuksia musiikin kuuntelun merkityksestä soittomotivaatiolle

(2012) Master of Music – Associate Advisor

Other advisors: Professor Mari Tervaniemi

Courses Taught

Tutkimusmenetelmät [Research methods], 2016–2019

Principal teacher, Bachelor level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department

Musiikinopetuksen perusteet [Introduction to music teaching], 2017–2018

Principal teacher, Bachelor level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department

Tutkielmaseminaari I and II [Master’s thesis seminar I and II], 2015–2020

Principal teacher, Master's level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department

Taiteidenvälistä akateemista keskustelua [Inter-art Academic Discussion], 2017

Associate teacher, Bachelor level studies

University of the Arts Helsinki & Aalto Arts

Cultural Diversity and Music Research, 2017–2018

Associate teacher (various teachers), Bachelor level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Global Music Master’s Programme

 

Current Issues in Music Education, 2016–2017

Principal teacher, Master's level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Classical Music Department

 

Musiikkikasvatuksen ajankohtaiset kysymykset [Current Issues in Music Education], 2013–2018

Associate teacher (various teachers), Master's level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department

Special education in arts subjects, 2016–2017

Principal Teacher, Teacher’s Pedagogical Studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

 

Research methods, 2016–2017

Associate teacher (various teachers), Teacher’s Pedagogical Studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

Current Issues in Music Education, 2016–2017

Principal teacher, Teacher’s Pedagogical Studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

Research Reach-Out, 2015–2017

Associate teacher (various teachers), Doctoral level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Mutri Doctoral School

Doctoral Seminar, 2013–2017

Associate teacher (various teachers), Doctoral level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Mutri Doctoral School

 

Tutkimusmenetelmät [Research methods], 2012–2016

Associate teacher (various teachers), Bachelor level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department

Introduction to Pedagogy, 2015–2016

Associate teacher (various teachers), Teacher’s Pedagogical Studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

Tilaa ja itsevarmuutta opiskelulle [Space and confidence for studying], 2015

Principal teacher, Bachelor level studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy, Music Education Department

 

Instrument and Vocal Pedagogy, 2015–2016

Associate teacher (various teachers), Teacher’s Pedagogical Studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

Introduction to teaching as profession, 2015–2016

Associate teacher (various teachers), Teacher’s Pedagogical Studies

University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy

Please reload

bottom of page