LIST OF PUBLICATIONS

Peer-reviewed Articles, Books, and Book Chapters

Partti, H. (n.d.). The Multiple Affordances of Social Media for Classical Music Composers. In J. Waldron, S. Horsley & K. Veblen (Eds), Oxford Handbook of Social Media and Music Learning. Oxford: Oxford University Press. (Accepted for publication April 7, 2018.)

 

Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (Ed). (2019). Visions for Intercultural Music Teacher Education. New York: Springer. eBook: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-21029-8

 

Westerlund, H., Kallio, A. & Partti, H. (2019) The Performativity of Performance: Agency at the Intersection of Music and Religion in School. In A. Kallio, P. Alperson & H. (Eds), Music, Education, and Religion: Intersections and Entanglements (pp. 55-70). Indiana: Indiana University Press

Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (2019) Introduction. In H. Westerlund, S. Karlsen & H. Partti (Eds), Visions for Intercultural Music Teacher Education (pp. 1-12). New York: Springer.


Partti, H. (2019). Engaging with change within the music profession: A case of Finnish composers. In P. Pike (Ed),  Proceedings of the 22nd International Seminar of the ISME Commission on the Education of the Professional Musician (CEPROM), Almaty, Kazakhstan: The Musician’s Career Lifespan (pp. 141–153). Malvern: International Society for Music Education.

Westerlund, H. & Partti, H. (2018). A case of a cosmopolitan culture bearer as an activist: Striving for gender inclusion in Nepalese music education. International Journal of Music Education (Published Online 30 Jul 2018) doi: https://doi.org/10.1177/0255761418771094

Partti, H. & Väkevä, L. (2018). SongPump: Developing a composing pedagogy in Finnish schools through collaboration between professional songwriters and music teachers. In C. Christophersen & A. Kenny (Eds), Musician-Teacher Collaborations: Altering the Chord (pp. 73-84) Oxford: Routledge.

 

Partti, H. (2017). Pedagogical fundamentalism versus radical pedagogy in music. In R. Mantie & A. Ruthmann (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education (pp. 257-276). Oxford: Oxford University Press.

 

Partti, H. (2017). Building a broad view of technology in music teacher education.  In R. Mantie & A. Ruthman (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education (pp. 123-128). Oxford: Oxford University Press.

Waldron, J. Mantie, R., Partti, H. & Tobias, E. (2017). A Brave New World: Theory to Practice in Participatory Culture and Music Learning and Teaching. Music Education Research. (Published Online 29 June 2017)

 

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (2017). Identity formation and agency in the diverse music classroom. In R. MacDonald, D. Hargreaves & D. Miell (Ed), Handbook of Musical Identities (pp. 493–509). Oxford: Oxford University Press.

 

Partti, H. (2016). Muuttuva muusikkous koulun musiikinopetuksessa. [Changing musicianship in music education at school.] Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 19 (1), 8–28.

 

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (2015). Teaching as improvisational experience: Student music teachers’ reflections on learning during a bi­cultural exchange projectResearch Studies in Music Education. Online First, June 8/2015.

 

Partti, H., Westerlund, H. & Lebler, D. (2015). Participatory Assessment and the Construction of Professional Identity in Folk and Popular Music Programs in Finnish and Australian Music Universities. International Journal of Music Education 33 (4), 476-490.

 

Michielse, M. & Partti, H. (2015). Producing a meaningful difference: The significance of small creative acts in composing within online participatory remix practicesInternational Journal of Community Music 8 (1), 27–40.

 

Kallio, A., Westerlund, H. & Partti, H. (2014). The quest for authenticity in the music classroom: Sinking or swimming? Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 15, 205–224.

 

Partti, H. (2014). Supporting collaboration in changing cultural landscapes: operabyyou.com as an arena for creativity in “kaleidoscope music”. In M.S. Barrett (Ed), Collaborative creative thought and practice in music. Surrey: Ashgate.

 

Partti, H. (2014). Cosmopolitan musicianship under construction. Digital musicians illuminating emerging values in music education. International Journal of Music Education 30(1), 3–18.

 

Kallio, A. & Partti, H. (2013). Music Education for a Nation: Teaching Patriotic Ideas and Ideals in Global SocietiesAction, Criticism, and Theory for Music Education 12(3), 5–30. 

 

Partti, H. (2013) Oopperasäveltäjäksi oppimassa: Opera by You ­verkkoyhteisö musiikillisen asiantuntijuuden kasvualustana. [Learning to be an opera composer: The Opera by You online community as a platform for the growth of music­ related expertise]. Musiikki 1, 33–50.

 

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Envisioning collaborative composing in music education: Learning and negotiation of meaning in operabyyou.comBritish Journal of Music Education 30(2), 207–222.

 

Karlsen, S., Westerlund, H., Partti, H. & Solbu, E. (2012). Community music in the Nordic countries: Politics, research, programmes and educational significance. In: K. Veblen, S. Messenger, M. Silverman & D. Elliot (Eds.), Community Music Today (pp. 41–60). New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

 

Partti, H. & Westerlund, H. (2012). Democratic musical learning: how the participatory revolution in new media challenges the culture of music education. In: A. Brown (Ed.), Sound musicianship: Understanding the crafts of music (pp. 300–312). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Partti, H. & Karlsen, S. (2010). Reconceptualising musical learning: new media, identity and community in music education. Music Education Research 12(4), 369–382.

 

Partti, H. (2009). Musiikin verkkoyhteisöissä opitaan tekemällä. Kokemisen, jakamisen, yhteisön ja oman musiikinteon merkitykset osallistumisen kulttuurissa. [Learning by doing in online music communities. The meanings of experience, sharing, music making and community in participatory culture.] The Finnish Journal of Music Education 12(2), 39–47.

Other Outputs

Partti, H. (2019). Eeva-Leena Pokela. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. URN:NBN:fi-fe20051410 

Partti, H. (2018). Pääsy sallittu! Jokainen saa säveltää. [Access permitted! Eveyone may compose.] Opus1–sävellyspedagogiikan aineistopankki, www.opus1.fi

Partti, H. (2017). Happy Birthday to Finnish Music Education! Finnish Music Quarterly, 50-51.

 

Partti, H. & Ahola, A. (2016). Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa. [In the footsteps of creative music making. Composers in the school of the future.] Helsinki: Sibelius-Akatemia.

 

Partti, H., Westerlund, H. & Björk, C. (2013). Oppimiskäsitykset reflektiivisen musiikkikasvattajan toiminnan ohjaajina. In H.M. Nikkanen, M­L Juntunen & H. Westerlund (Eds.), Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä (pp. 54–70). Jyväskylä, Finland: PS-­Kustannus.

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Säveltäjyyden merkitykset osallistumisen kulttuurissa ja tulevaisuuden musiikkikasvatuksessa [Meanings of composership in the participatory culture and future music education]. In: J. Ojala & L. Väkevä (Eds.), Säveltäjäksi kasvattaminen - pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen (pp. 23–32). Helsinki: Opetushallitus [Finnish National Board of Education].

 

Partti, H. (2013). Uudistuva muusikkous ­hanke tutkii musiikin luovia työtapoja ja säveltämistä kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 16(1), 47–54.

 

Partti, H. (2012). Learning from cosmopolitan digital musicians: Identity, musicianship and changing values in (in)formal music communities. Helsinki: Sibelius Academy, Studia Musica 50.

 

Partti, H. (2012). Lectio praecursoria. The Finnish Journal of Music Education 15(2), 84–89.

Partti, H. (2012). Oopperaa osallistumisen kulttuurissa. Kaikille avoin Opera by You -verkkoyhteisö loi oopperan kansainvälisenä yhteistyönä. Rondo-lehti 7, 26–27.

 

Partti, H. (2011). Pentacon-verkosto – yhteistyössä ja avoimuuden hengessä. Äänenkuljettaja 6 (Nov, 27), 11.

 

Partti, H. & Robertson, A. (2011). Working through a playground: A review of the 3rd International Conference on Narrative Inquiry in Music Education: Narrative Soundings. The Finnish Journal of Music Education 14(1), 127–131.

 

Partti, H. (2011). Sibelius-Akatemian tutkimushanke selvittää, kuinka ooppera syntyy verkkoyhteisössä – vai syntyykö? Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education, 14(1), 134.

 

Korpela, P., Kuoppamäki, A., Laes, T. Miettinen, L., Muhonen, S., Muukkonen, M., Nikkanen, H., Ojala, A., Partti, H., Pihkanen T. & Rikandi, I. (2010). Music Education in Finland. In: I. Rikandi (Ed.), Mapping the common ground: Philosophical perspectives on Finnish music education (pp. 16–31). Helsinki: BTJ Finland Oy & Sibelius Academy.

 

Partti, H. (2010). I Learned It Through The Grapevine. Agency and participation in a changing culture of musical learning. In: I. Rikandi (Ed.), Mapping the common ground: Philosophical perspectives on Finnish music education (pp. 192–205). Helsinki: BTJ Finland Oy & Sibelius Academy.

 

Partti, H. (2009).  Book review: Lucy Green: Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy. Music Education Research 11(2), 279–282.

 

Partti, H. (2009). Musiikin verkkoyhteisöissä korostuvat yhteisön ja oman musiikin tekemisen tärkeys. Unisono 3, 5.

Partti, H. (2008). Musiikki kuuluu jokaiselle: Berliinin filharmonikot panostaa toiminnalliseen musiikkikasvatukseen. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 11(1–2), 122–124.

 

Partti, H. (2007). Conference review: "Naisten hommat" ja muut musiikin myytit musiikinhistorian kaanonissa: De-canonizing Music History -symposiumin jälkipohdintaa. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 10(1–2), 123–126.

Please reload

Dr Heidi Partti works as Professor of Music Education at University of the Arts Helsinki, Sibelius Academy. Her research interests are initiated by a need to better understand the surrounding culture of music making, learning, and teaching, so as to help the music education profession adapt and understand the rapid changes transpiring in today’s popular and participatory cultures. Her articles and book chapters on topics such as music-related learning communities, digital technology, peer learning, collective creativity, and the development of music teacher education have been published in numerous peer-reviewed journals. She has also coauthored a book on composing pedagogy.

© 2017 Heidi Partti

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • academia-edu-logo-rounded
  • research-gate-logo-rounded

Background photo: Joonas Kurppa