LIST OF PUBLICATIONS

Peer-reviewed Articles, Books, and Book Chapters

Partti, H. (n.d.). The Multiple Affordances of Social Media for Classical Music Composers. In J. Waldron, S. Horsley & K. Veblen (Eds), Oxford Handbook of Social Media and Music Learning. Oxford: Oxford University Press. (Accepted for publication April 7, 2018.)

 

Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (Ed). (2019). Visions for Intercultural Music Teacher Education. New York: Springer. eBook: https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-21029-8

 

Westerlund, H., Kallio, A. & Partti, H. (2019) The Performativity of Performance: Agency at the Intersection of Music and Religion in School. In A. Kallio, P. Alperson & H. (Eds), Music, Education, and Religion: Intersections and Entanglements (pp. 55-70). Indiana: Indiana University Press

Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (2019) Introduction. In H. Westerlund, S. Karlsen & H. Partti (Eds), Visions for Intercultural Music Teacher Education (pp. 1-12). New York: Springer.


Partti, H. (2019). Engaging with change within the music profession: A case of Finnish composers. In P. Pike (Ed),  Proceedings of the 22nd International Seminar of the ISME Commission on the Education of the Professional Musician (CEPROM), Almaty, Kazakhstan: The Musician’s Career Lifespan (pp. 141–153). Malvern: International Society for Music Education.

Westerlund, H. & Partti, H. (2018). A case of a cosmopolitan culture bearer as an activist: Striving for gender inclusion in Nepalese music education. International Journal of Music Education (Published Online 30 Jul 2018) doi: https://doi.org/10.1177/0255761418771094

Partti, H. & Väkevä, L. (2018). SongPump: Developing a composing pedagogy in Finnish schools through collaboration between professional songwriters and music teachers. In C. Christophersen & A. Kenny (Eds), Musician-Teacher Collaborations: Altering the Chord (pp. 73-84) Oxford: Routledge.

 

Partti, H. (2017). Pedagogical fundamentalism versus radical pedagogy in music. In R. Mantie & A. Ruthmann (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education (pp. 257-276). Oxford: Oxford University Press.

 

Partti, H. (2017). Building a broad view of technology in music teacher education.  In R. Mantie & A. Ruthman (Ed), Oxford Handbook of Technology and Music Education (pp. 123-128). Oxford: Oxford University Press.

Waldron, J. Mantie, R., Partti, H. & Tobias, E. (2017). A Brave New World: Theory to Practice in Participatory Culture and Music Learning and Teaching. Music Education Research. (Published Online 29 June 2017)

 

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (2017). Identity formation and agency in the diverse music classroom. In R. MacDonald, D. Hargreaves & D. Miell (Ed), Handbook of Musical Identities (pp. 493–509). Oxford: Oxford University Press.

 

Partti, H. (2016). Muuttuva muusikkous koulun musiikinopetuksessa. [Changing musicianship in music education at school.] Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 19 (1), 8–28.

 

Westerlund, H., Partti, H. & Karlsen, S. (2015). Teaching as improvisational experience: Student music teachers’ reflections on learning during a bi­cultural exchange projectResearch Studies in Music Education. Online First, June 8/2015.

 

Partti, H., Westerlund, H. & Lebler, D. (2015). Participatory Assessment and the Construction of Professional Identity in Folk and Popular Music Programs in Finnish and Australian Music Universities. International Journal of Music Education 33 (4), 476-490.

 

Michielse, M. & Partti, H. (2015). Producing a meaningful difference: The significance of small creative acts in composing within online participatory remix practicesInternational Journal of Community Music 8 (1), 27–40.

 

Kallio, A., Westerlund, H. & Partti, H. (2014). The quest for authenticity in the music classroom: Sinking or swimming? Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 15, 205–224.

 

Partti, H. (2014). Supporting collaboration in changing cultural landscapes: operabyyou.com as an arena for creativity in “kaleidoscope music”. In M.S. Barrett (Ed), Collaborative creative thought and practice in music. Surrey: Ashgate.

 

Partti, H. (2014). Cosmopolitan musicianship under construction. Digital musicians illuminating emerging values in music education. International Journal of Music Education 30(1), 3–18.

 

Kallio, A. & Partti, H. (2013). Music Education for a Nation: Teaching Patriotic Ideas and Ideals in Global SocietiesAction, Criticism, and Theory for Music Education 12(3), 5–30. 

 

Partti, H. (2013) Oopperasäveltäjäksi oppimassa: Opera by You ­verkkoyhteisö musiikillisen asiantuntijuuden kasvualustana. [Learning to be an opera composer: The Opera by You online community as a platform for the growth of music­ related expertise]. Musiikki 1, 33–50.

 

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Envisioning collaborative composing in music education: Learning and negotiation of meaning in operabyyou.comBritish Journal of Music Education 30(2), 207–222.

 

Karlsen, S., Westerlund, H., Partti, H. & Solbu, E. (2012). Community music in the Nordic countries: Politics, research, programmes and educational significance. In: K. Veblen, S. Messenger, M. Silverman & D. Elliot (Eds.), Community Music Today (pp. 41–60). New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

 

Partti, H. & Westerlund, H. (2012). Democratic musical learning: how the participatory revolution in new media challenges the culture of music education. In: A. Brown (Ed.), Sound musicianship: Understanding the crafts of music (pp. 300–312). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 

Partti, H. & Karlsen, S. (2010). Reconceptualising musical learning: new media, identity and community in music education. Music Education Research 12(4), 369–382.

 

Partti, H. (2009). Musiikin verkkoyhteisöissä opitaan tekemällä. Kokemisen, jakamisen, yhteisön ja oman musiikinteon merkitykset osallistumisen kulttuurissa. [Learning by doing in online music communities. The meanings of experience, sharing, music making and community in participatory culture.] The Finnish Journal of Music Education 12(2), 39–47.

Other Outputs

Partti, H. (2019). Eeva-Leena Pokela. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. URN:NBN:fi-fe20051410 

Partti, H. (2018). Pääsy sallittu! Jokainen saa säveltää. [Access permitted! Eveyone may compose.] Opus1–sävellyspedagogiikan aineistopankki, www.opus1.fi

Partti, H. (2017). Happy Birthday to Finnish Music Education! Finnish Music Quarterly, 50-51.

 

Partti, H. & Ahola, A. (2016). Säveltäjyyden jäljillä. Musiikintekijät tulevaisuuden koulussa. [In the footsteps of creative music making. Composers in the school of the future.] Helsinki: Sibelius-Akatemia.

 

Partti, H., Westerlund, H. & Björk, C. (2013). Oppimiskäsitykset reflektiivisen musiikkikasvattajan toiminnan ohjaajina. In H.M. Nikkanen, M­L Juntunen & H. Westerlund (Eds.), Musiikkikasvattaja – Kohti reflektiivistä käytäntöä (pp. 54–70). Jyväskylä, Finland: PS-­Kustannus.

Partti, H. & Westerlund, H. (2013). Säveltäjyyden merkitykset osallistumisen kulttuurissa ja tulevaisuuden musiikkikasvatuksessa [Meanings of composership in the participatory culture and future music education]. In: J. Ojala & L. Väkevä (Eds.), Säveltäjäksi kasvattaminen - pedagogisia näkökulmia musiikin luovaan tekijyyteen (pp. 23–32). Helsinki: Opetushallitus [Finnish National Board of Education].

 

Partti, H. (2013). Uudistuva muusikkous ­hanke tutkii musiikin luovia työtapoja ja säveltämistä kouluissa ja musiikkioppilaitoksissa. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 16(1), 47–54.

 

Partti, H. (2012). Learning from cosmopolitan digital musicians: Identity, musicianship and changing values in (in)formal music communities. Helsinki: Sibelius Academy, Studia Musica 50.

 

Partti, H. (2012). Lectio praecursoria. The Finnish Journal of Music Education 15(2), 84–89.

Partti, H. (2012). Oopperaa osallistumisen kulttuurissa. Kaikille avoin Opera by You -verkkoyhteisö loi oopperan kansainvälisenä yhteistyönä. Rondo-lehti 7, 26–27.

 

Partti, H. (2011). Pentacon-verkosto – yhteistyössä ja avoimuuden hengessä. Äänenkuljettaja 6 (Nov, 27), 11.

 

Partti, H. & Robertson, A. (2011). Working through a playground: A review of the 3rd International Conference on Narrative Inquiry in Music Education: Narrative Soundings. The Finnish Journal of Music Education 14(1), 127–131.

 

Partti, H. (2011). Sibelius-Akatemian tutkimushanke selvittää, kuinka ooppera syntyy verkkoyhteisössä – vai syntyykö? Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education, 14(1), 134.

 

Korpela, P., Kuoppamäki, A., Laes, T. Miettinen, L., Muhonen, S., Muukkonen, M., Nikkanen, H., Ojala, A., Partti, H., Pihkanen T. & Rikandi, I. (2010). Music Education in Finland. In: I. Rikandi (Ed.), Mapping the common ground: Philosophical perspectives on Finnish music education (pp. 16–31). Helsinki: BTJ Finland Oy & Sibelius Academy.

 

Partti, H. (2010). I Learned It Through The Grapevine. Agency and participation in a changing culture of musical learning. In: I. Rikandi (Ed.), Mapping the common ground: Philosophical perspectives on Finnish music education (pp. 192–205). Helsinki: BTJ Finland Oy & Sibelius Academy.

 

Partti, H. (2009).  Book review: Lucy Green: Music, Informal Learning and the School: A New Classroom Pedagogy. Music Education Research 11(2), 279–282.

 

Partti, H. (2009). Musiikin verkkoyhteisöissä korostuvat yhteisön ja oman musiikin tekemisen tärkeys. Unisono 3, 5.

Partti, H. (2008). Musiikki kuuluu jokaiselle: Berliinin filharmonikot panostaa toiminnalliseen musiikkikasvatukseen. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 11(1–2), 122–124.

 

Partti, H. (2007). Conference review: "Naisten hommat" ja muut musiikin myytit musiikinhistorian kaanonissa: De-canonizing Music History -symposiumin jälkipohdintaa. Musiikkikasvatus – The Finnish Journal of Music Education 10(1–2), 123–126.

Please reload